Česky English Deutsch Pусский

Studium pedagogických věd-Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Informace o kurzu

Cena16 900 Kč
Délka264 hodin

Kurz Studium pedagogických věd-Učitelství odborných předmětů pro střední školy je kvalifikační studium zajišťující pedagogickou způsobilost absolventům vysokých škol neučitelského vzdělání, pro výuku odborných předmětů na středních školách.

Charakteristika kurzu

Studium je poskytováno jako program celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona 111/98 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění a podle vyhlášky č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Komu je kurz určen

Studium je navrženo pro skupinu max. 30 účastníků. Cílovou skupinou studia jsou učitelé středních škol s ukončeným vysokoškolským vzděláním (Mgr., Ing.) nepedagogického směru, zvláště ekonomického a technického zaměření.

Vzdělávací cíl

Cílem předkládaného programu studia je poskytnout cílové skupině účastníků ucelený systém poznatků a dovedností, které jejich dosavadní vysokoškolské vzdělání doplní o vzdělání pedagogické, zajišťující jejich způsobilost pro učitelskou profesi.

Učebními výstupy studia jsou:

Úspěšný absolvent získá Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Obsah studia

I. VZDĚLÁVACÍ BLOK - PEDAGOGIKA

NÁZEV PŘEDMĚTU HODINOVÁ DOTACE UKONČENÍ(zápočet/zkouška)
Obecná pedagogika 18 h zkouška
Speciální pedagogika 8 h zápočet
Vzdělávání dospělých 8 h zápočet
Právo pro učitele 12 h zápočet

II. VZDĚLÁVACÍ BLOK - PSYCHOLOGIE

NÁZEV PŘEDMĚTU HODINOVÁ DOTACE UKONČENÍ(zápočet/zkouška)
Obecná a vývojová psychologie 10 h zkouška
Pedagogická psychologie 24 h zápočet
Duševní hygiena pro učitele 8 h zápočet
Trénink komunikačních dovedností 8 h zápočet

III. VZDĚLÁVACÍ BLOK - DIDAKTIKA

NÁZEV PŘEDMĚTU HODINOVÁ DOTACE UKONČENÍ (zápočet/zkouška)
Obecná didaktika 12 h zkouška
Projektování a tvorba ŠVP v OV 12 h zápočet
Moderní výukové metody 8 h zápočet
Pedagogická tvořivost 8 h zápočet
Distanční vzdělávání a e-learning 16 h zápočet
Moderní informační technologie ve výuce 12 h zápočet

Povinně volitelné předměty - Didaktika odborných technických předmětů (se zaměřením na strojírenské, stavební a elektrotechnické předměty) - 12h výuky - ukončení zk
                                            - Didaktika ekonomických předmětů -  12h prezenční výuky - ukončení zk

Ukončení studia

Studium je ukončeno závěrečnou ústní zkouškou ze třech hlavních předmětů - Pedagogika, Didaktia a Pedagogická psychologie a obhajobou závěrečné písemné práce.

Trvání a cena studia  

Zahájení studia je 18. 9. 2023 ve 12.30 hod. v prostorách Institutu celoživotního vzdělávání na Purkyňova 464/118, Technologický park, 612 00 Brno (mapa).
Ukončení studia bude v únoru 2025. Studium má 4 semestry a je organizováno kombinovanou formou vždy 1x za 14 dní (v pondělí) v délce osmi vyučovacích hodin (od 8.30 do 16.00).
Cena studia je 16 900,- Kč
(bez DPH - toto studium je osvobozeno od daně). Zaměstnanci VUT v Brně mají slevu 30% z ceny kurzovného.
Cenu za studium je možné uhradit jednorázově či formou 2 splátek.
V ceně jsou zahrnuty studijní materiály a občerstvení v průběhu výuky (voda, káva a čaj).

 Kontakt

Bc. Marcela Přikrylová (kancelář 7. patro, 7.31)
E-mail: prikrylovam@vutbr.cz
Tel. 541 14 88 05

Před přihlášením do kurzu se prosím seznamte s informacemi o zpracování Vašich osobních údajů zde: https://www.lli.vutbr.cz/gdpr_kurzy


VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.