Česky English Deutsch Pусский

Evropské projekty

Socrates-Grundtvig 1

Socrates-Grundtvig 2

Seniorské vzdělávání se těší i podpoře EU. V rámci mezinárodních projektů Socrates-Grundtvig 2 byl od roku 2002 řešen projekt European Computer Network, jehož cílem je zvýšit využití Internetu seniory. Projekt EU Sokrates - Grundtvig 2 skončil v roce 2004.

Europäische Vereinigung älterer Studierender an den Universitäten
European Federation of Older Students at the Universities
Fédération Européenne des Etudiants Agés aux Universités

Evropská federace studujících seniorů na univerzitách (EFOS)

http://www.efos-europa.eu

 

Vzdělávání seniorů na U3V začalo v průmyslově vyspělých zemích západní Evropy asi před 25 lety. Důvodem byl nesoulad mezi nárůstem počtu seniorů (občanů, kteří dosáhli 50 let) a snahou společnosti vyřadit je předčasně z pracovního poměru, aby tak uvolnili místa mladším pracovníkům.

Ukázalo se, že k tomu, aby mohli senioři dále smysluplně žít a ne pouze „dožívat", potřebují kromě sociálních jistot a zdravotní péče i nový přístup společnosti k jejich dalšímu vzdělávání. Jednou z možností jsou i Univerzity třetího věku, které mají mobilizovat duševní síly seniorů, pozvednout jejich sebevědomí a pomoci jim hledat vhodné začlenění se do života společnosti.

EFOS (European Federation of Olders Students at the Universities) je mezinárodní sdružení, které má sídlo v Bruselu a jednatelství ve Vídni. Vzniklo proto, aby byla vytvořena platforma pro výměnu zkušeností s organizováním aktivit v oblasti vzdělávání seniorů jako součásti celoživotního vzdělávání. Zasedání zástupců jednotlivých zemí se koná každoročně na jaře a na podzim v některé evropské zemi. Pro informaci uvádím, že v ČR se konalo 13. zasedání EFOS v květnu 2000 na MU v Brně, 17. zasedání se konalo v dubnu 2002 v Plzni na LF UK. Na podzim roku 2004 se uskutečnilo 22. zasedání EFOSu na Vysokém učení technickém v Brně.

Hlavní cíle EFOSu :

Lenka Shromáždilová
Tajemnice Asociace univerzit třetího věku České republiky


VUT Design

© 2000-2019 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.