Česky English Deutsch Pусский

Poradenství pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

Určeno studentům a uchazečům o studium s různým typem zdravotního a sociálního znevýhodnění. Patří sem například studenti fyzicky handikapovaní, s poruchami učení, s psychickým onemocněním, chronickým somatickým onemocněním, nízkými rodinnými příjmy apod. Cílem poradenského centra Alfons je těmto studentům zpřístupnit studium tak, aby mohli prokázat a získat znalosti a dovednosti stejně, jako ostatní studenti. Poradenství může nabídnout především uzpůsobení podmínek studia či přijímací zkoušky, úpravu studijního plánu, zapůjčení kompenzačních pomůcek, pomoc při úpravě podmínek bydlení na kolejích, kontakty na lékaře a psychology, právně-sociální podporu a další podpůrné služby.

Bližší informace naleznete zde: alfons.vutbr.cz/sluzby-centra/uchazeci

Poradenské centrum Alfons

MUDr. Zdeňka Zigalová
mail: zigalova@lli.vutbr.cz
tel.: 541 142 929
 

Mgr. Eva Viktorinová
mail: viktorinova@lli.vutbr.cz
tel.: 541 142 934

Poradenské centrum Alfons
Koleje Pod Palackého vrchem A04
Kolejní 2 - blok A04
Brno - Královo pole
alfons.vutbr.cz

Na stránkách poradenského centra se blíže seznámíte se službami určenými pro studenty a uchazeče se specifickými potřebami dle jednotlivých typů potřeb (zdravotní postižení, psychické onemocnění, chronické somatické onemocnění, specifické poruchy učení, narušená komunikační schopnost, poruchy autistického spektra). Dále se dozvíte o možnosti adaptace studia či přijímacího řízení a podmínkami jejich čerpání. Ke stažení jsou zde umístěny soubory obsahující uznatelné doklady o specifických potřebácha nebo Směrnice č. 11/2017, která upravuje postavení studentů a uchazečů o studium se specifickými potřebami na VUT v Brně. Poradenské centrum Alfons zaštiťuje také právní a sociálně-právní poradenství pro zaměstnance a studenty VUT v Brně. Nabízí rovněž službu EEG Biofeedback terapie, která je určena i širší veřejnosti.


VUT Design

© 2000-2019 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.