Česky English Deutsch Pусский

Chci se přihlásit na Univerzitu třetího věku

Přihlášky do kurzů U3V na letní semestr akademického roku 2018/2019 bude možné podávat v termínu, který bude s dostatečným časovým předstihem upřesněn.

V případě, že máte zájem dostávat aktuální informace, vyplňte Váš e-mail, případně telefonní kontakt.

 
 

Formulář

E-mail
Telefonní kontakt
Souhlas se zpracováním osobních údajů *
Uděluji souhlas VUT v Brně, IČ 00216305, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, ke zpracování svých osobních údajů obsažených v této přihlášce, za účelem účasti na kurzu celoživotního vzdělávání, pořádaném Institutem celoživotního vzdělávání VUT. VUT bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu uvedeném v této přihlášce a bude je dále zpracovávat. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. VUT bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně vlastními zaměstnanci a osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám. V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů je VUT povinno poskytnout subjektu údajů na jeho žádost informaci o zpracování jeho osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů.
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2018 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno