Česky English Deutsch Pусский

Spolupráce s firmami

Pod tímto odkazem naleznete, jaké možnosti spolupráce nabízíme firmám případně personálním agenturám. Pokud máte zájem o další informace kontaktujte pracovníky poradenského centra emailem či telefonicky.

Společnostem a personálně poradenským agenturám poskytujeme bezplatně možnost spolupráce následující formou:

Prezentace a workshopy pro studenty - délka prezentace je v rozmezí 1 až 3 hodin, součástí by měly být interaktivní prvky, kde by se studenti mohli zapojit (např. nácvik pohovoru, možnost zkontrolovat si vlastní CV apod). Jsme schopni zajistit menší místnost pro 15-20 studentů či větší pro cca 50 posluchačů. V případě rozsáhlejší akce je možno zajistit větší posluchárnu.

Veletrhy pracovních příležitostí - poradenské centrum je spoluoorganizátorem veletrhu JobChallenge a mediálním partnerem některých brněnských veletrhů pracovních příležitostí. Pokud máte zájem o účast na veletrhu JobFair kontaktujte studentskou organizaci IAESTE. Den firem na fakultě strojního inženýrství má na starosti Ing. Milena Reinsch-Staffová a Den chemie na fakultě chemické pomáhá zajišťovat Ing. Hana Alexová.

Při propagaci nabízených aktivit spolupracujeme také s některými studenskými spolky a organizacemi na VUT v Brně. Stejně tak se studijními odděleními jednotlivých fakult.


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno