Česky English Deutsch Pусский

Způsobilost organizací pro výrobu a údržbu vojenské letecké techniky

Informace o kurzu

Cena4490 Kč bez DPH
Délka1 den
LektorGarant kurzu: plukovník gšt. Ing. Vladan Ševčík

Komu je určen (cílová skupina):
Výkonní manažéři, manažéři kvality, vedoucí pracovníci a pracovníci organizací zabývajících se výrobou a údržbou vojenské letecké techniky v České republice. Dále je určen i představitelům státní správy z Ministerstva obrany, eventuálně Ministerstva dopravy a spojů a Ministerstva vnitra, kteří si potřebují rozvinout hlubší znalosti a porozumění problematiky schvalování organizací provádějící výrobu nebo údržbu vojenské letecké techniky v České republice a legislativního rámce řešící tuto oblast.

Právní normy:

- Zákon č. 219/199 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška MO č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice, ve znění pozdějších předpisů,
- EMAR 145 a EMAR 21
- Interní normativní akty Ministerstva obrany

Struktura kurzu:

Blok I. Právní prostředí
- Právní normy České republiky řešící problematiku schvalování organizací
- Specifika systému údržby vojenské letecké techniky
- Harmonizace postupů schvalování organizací v rámci Evropské unie
- Připravované nové právní normy pro tuto oblast

Blok II. Organizace
- Práva a povinnosti organizací zabývajících se údržbou nebo výrobou vojenské letecké techniky
- Požadavky na personál a provozní prostory
- Politika bezpečnosti a jakosti organizace
- Výklad organizace
- Odborný dozor u subdodavatelů

Blok III. Procesní postupy
- Postup vedení správního řízení pro schválení organizace pro výrobu nebo údržbu
- Požadavky na předkládání dokladů, změny, archivace a záznamy
- Vedení externích a interních auditů, reaudity
- Ukončení řízení, vystavení oprávnění
- Omezení, zrušení oprávnění

Blok IV. Diskuse
- Zodpovězení otázek, diskuse


Přednášející:
plukovník gšt. Ing. Vladan ŠEVČÍK, zástupce ředitele - vedoucí oddělení letecké techniky Odboru vojenského letectví Ministerstva obrany.


VUT Design

© 2000-2019 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.