Česky English Deutsch Pусский

„Vysoká škola jako subjekt práva – jednání jménem vysoké školy, aneb kdo, kdy a jak?“

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délka4 hodiny
LektorMgr. Josef Sobotka

„Vysoká škola jako subjekt práva – jednání jménem vysoké školy, aneb kdo, kdy a jak?“

 
Právní postavení veřejné vysoké školy
Právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům a její omezení, deliktní způsobilost
Jednání VVŠ, zastoupení
Zplnomocnění x pověření
Orgány veřejné vysoké školy
Majetek veřejné vysoké školy
Specifika postavení veřejné vysoké školy v občanskoprávních (a obchodních) vztazích
Veřejná vysoká škola jako zaměstnavatel

VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno