Česky English Deutsch Pусский

Vybrané otázky civilního práva

Informace o kurzu

Cena350 Kč
Délka1 semestr, čtvrtek 13:00 - 14:30
LektorMgr. Kamil Gregorek

Stručná náplň kurzu:

§          Chcete se orientovat v aktuálních právních předpisech?  

§          Zajímá Vás jak postupovat v případě darování? Je možné dar odvolat a za jakých podmínek? 

§          Jak vlastně fungují smluvní vztahy a jaká práva mají spotřebitelé?

§          Jaký je rozdíl mezi exekucí a insolvencí?

§          Jak změnil nový občanský zákoník dědické právo?

A dalšími vybranými otázkami civilního práva Vás srozumitelnou formou provede odborník z praxe. Součástí každé přednášky je diskuze dle zájmu posluchačů.

Rozsah kurzu: zahájení v zimním semestru akademického roku 2017/18, 1 semestr, 1x za 14 dní čtvrtek 13:00 - 14:30

Cena kurzu: 350 Kč

TÉMATA PŘEDNÁŠEK

1. Koupě a prodej nemovité věci

Na přednášce se seznámíte s právní úpravou kupní smlouvy, se zaměřením na koupi nemovité věci, to vše dle občanského zákoníku. Probereme, jaké jsou podstatné náležitosti kupní smlouvy a na co je vhodné při jejím uzavírání myslet. Zaměříme se rovněž na úschovu kupní ceny a vysvětlíme si její roli při převodu nemovitých věcí.

2. Darování v novém občanském zákoníku

Darováním se rozumí bezplatný převod vlastnického práva, a protože je běžnou součástí života, nový občanský zákoník na něj důsledně pamatuje. Na přednášce probereme právní úpravu darování a základní náležitosti darovací smlouvy. Budeme se zabývat odvoláním daru, a za jakých podmínek je vlastně možné.

3. Tvorba a uzavírání smluv, ochrana spotřebitele

Smlouvy provází každého z nás de facto celý dospělý život, a některé dokonce uzavíráme každý den (smlouva o přepravě v MHD, smlouva kupní v pekárně apod.). Centrem právní úpravy soukromoprávních smluv je nový občanský zákoník, který sjednotil původně roztříštěnou úpravu a přinesl do ní mnoho novinek. Na přednášce se zaměříme na obecný výklad smluv dle občanského zákoníku, jejich klasifikaci, a na způsob, jakým vlastně kontraktace funguje. Zákon myslí i na práva spotřebitelů, které si v souvislosti s uzavíráním smluv připomeneme.

4. Exekuce a insolvence

Exekuce i insolvence jsou v dnešní době standardními způsoby vymáhání pohledávek a dalších plnění. V praxi jsou natolik významné, že jim byly věnovány samostatné zákony - exekuční řád a insolvenční zákon. Jaký je ale mezi nimi rozdíl? Na přednášce se seznámíte s podstatou exekučního a insolvenčního řízení, a to zejména z pohledu dlužníka. Probereme, jaké jsou hlavní úkoly exekutora a insolvenčního správce.

5. Dědické právo – první část

Nový občanský zákoník podstatně změnil dědické právo, které bývalo poměrně rigidní. V současné době je zůstaviteli dána celá škála práv (ale i povinností), stejně tak dědicům. Dědické právo je poměrně komplikované, proto bude téma rozděleno na dvě části. V první části probereme obecné zásady dědického práva, seznámíte se se základními úkony, které může učinit dědic. Rozdělíme dědické tituly a definujeme nepominutelného dědice. Rozlišíme také pojmy dědictví a odkaz.

6. Dědické právo – druhá část

V druhé části se seznámíte s dědickými tituly, tedy jinými slovy s důvody, na základě kterých se dle nového občanského zákoníku dědí. Budeme se zabývat dědickou smlouvou, závětí a zákonnými dědickými skupinami. Vysvětlíme si rozdíly mezi těmito způsoby dědění a probereme jejich právní úpravu.

 


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno