Česky English Deutsch Pусский

UZAVÍRÁNÍ SMLUV DLE NOZ – ZVLÁŠTNÍ ČÁST (2. ČÁST)

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délka4 hodiny
LektorMgr. Kamil Gregorek

UZAVÍRÁNÍ SMLUV DLE NOZ – ZVLÁŠTNÍ ČÁST (2. ČÁST)

Popis

Smlouvy provází každého z nás de facto celý dospělý život, a některé dokonce uzavíráme každý den (smlouva o přepravě v MHD, smlouva kupní v pekárně apod.). Centrem právní úpravy soukromoprávních smluv je nový Občanský zákoník, který sjednotil původně roztříštěnou úpravu a přinesl do ni mnoho novinek.  

S ohledem na rozsah problematicky bude kurz rozdělen do dvou částí:

1. obecná úprava uzavírání smluv,

2. vybrané konkrétní smluvní typy.


V první části kurzu se zaměříme na obecný výklad smluv dle Občanského zákoníku, jejich klasifikaci, a na způsob, jakým vlastně kontraktace funguje. Budeme se zabývat obsahem smlouvy (jak musí být označena smluvní strana, jak se definuje předmět smlouvy apod.) a formulacím při jejím sepisu. Budeme se věnovat formám zajištění a utvrzení smlouvy (např. smluvní pokuta) a formám zániku (ukončení) smlouvy.


V druhé části kurzu se zaměříme na vybrané smluvní typy a jejich konkrétní úpravu. Rozebereme tak základní náležitosti a obsah kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o dílo, zprostředkovatelské smlouvy, nájemní smlouvy a případně dalších. Odlišíme tyto smluvní typy od tzv. nepojmenované (inominátní) smlouvy a vymezíme, jak zákonodárce ukotvil institut tzv. smlouvy budoucí.  

Obsah zvláštní části:

• stručná rekapitulace první části kurzu

• smlouvy pojmenované

• vybrané smluvní typy a jejich právní úprava

• smlouvy nepojmenované

• smlouva o smlouvě budoucí  


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno