Česky English Deutsch Pусский

Trénink přizpůsobování výkladu jednotlivým typům osobnosti pro lepší zacílení a zvýšení retence předávaných informací

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délka8 hodin
LektorMilan Pavelka, MBA Institut pro pracovní psychodiagnostiku
▪ školí manažerské dovednosti, leadership
▪ má 15 roků praxe jako obchodní ředitel, ředitel marketingu a prodeje (GOLDEN TULIP, PLOBERGER, OREA HOTELS)
▪ je praktickým obchodníkem a marketérem, proto na školení hovoří jazykem blízkým
obchodníkům a zvyšuje srozumitelnost a přitažlivost školení pro účastníky
▪ je držitelem certifikátu PROFESIONÁLNÍ LEKTOR
▪ absolvent programu Dr.Paul Ekman Train the Trainers, Emoční kompetence 2013
▪ spoluautor knihy Můj osobní kouč, září 2014

Know-how: Zakoupené a použité know-how: AAT, Master Facilitátor, MSCEIT, LJI

Trénink přizpůsobování výkladu jednotlivým typům osobnosti pro lepší zacílení a zvýšení retence předávaných informací

 

Co chtějí jednotlivé typy osobnosti slyšet ve vašem výkladu?

 

Naučíte se pokročilé techniky ovládání komunikace

Techniky, které získáte, zlepší vaši komunikaci pomocí metody Wordflow Accent Assessment Tool (WAAT) v průměru o 50%. Naučíte se identifikovat preferovaný komunikační jazyk protějšku pomocí vlastní analýzy. Budete umět automaticky přizpůsobit strukturu a formu výkladu tak, aby se u jednotlivých typů posluchačů zvýšila retence poznatků.

Protože součástí tréninku je pracovní psychodiagnostika (AAT), získáte rozsáhlou závěrečnou zprávu, která je využitelná i pro váš další osobnostní rozvoj.

Co vám akce přinese?

• přesně identifikujete svůj styl vyjadřování

• poznáte způsob příjmu informací vašich posluchačů včetně současné i-generace

• naučíte se lépe se udržet pozornost některých typů (i těch nejvíce extravertních)

• rozšíříte si přehled o osmi studijních stylech jednotlivých typů

• zjistíte, co ve vašem výkladu potřebují a co očekávají jednotlivé typy

• naučíte se správně používat čtyři jazyky komunikace

• naučíte se přizpůsobovat svůj komunikační jazyk jazyku druhých

• získáte sady klíčových slov pro jednotlivé typy

• získáte sady checklistů pro 8 studijních stylů

• díky tomu prokazatelně zlepšíte komunikační schopnosti až o 50%

• a navíc získáte výsledky testu AAT (cca 16 stran) - pevný a validní základ pro práci na dalším případném seberozvoji

Komu akci doporučujeme?

• přednášejícím, pedagogům, lektorům

• všem, jejichž práce je odvozena od jejich vystupování, komunikačních a prezentačních dovedností

 

Program akce

Provedení on-line testu Accent Assessment Tool v preworku (test trvá 20 minut, probíhá on-line, je komfortní a soustředí se na předpoklady, účastníci test absolvují PŘED tréninkem)

1. Přivítání, seznámení se formou „Elevator Pitch“

2. Úvod, konzistence sdělení, heptagram prezentace

3. Osobnosti řečníka a posluchače

výsledky preworku, určení preferovaného komunikačního jazyka účastníků

(myšlení, cítění, intuice nebo smysly)

4. Interpretace výsledku testu - jak pracuje naše vlastní myšlení

5. Interaktivní cvičení WAAT– Extraverze a učení se, studijní strategie pro extraverty , inspirace pro přednášející - teorie + aplikace do praxe (týmová práce)

6. Interaktivní cvičení WAAT – Introverze a učení studijní strategie pro introverty, inspirace pro přednášející - teorie + aplikace do praxe (týmová práce)

7. Interaktivní cvičení WAAT - Smysly a učení studijní strategie pro smyslové typy, inspirace pro přednášející - teorie + aplikace do praxe (týmová práce)

8. Interaktivní cvičení WAAT – Intuice a učení studijní strategie pro intuitivní typy, inspirace pro přednášející - teorie + aplikace do praxe (týmová práce)

9. Interaktivní cvičení WAAT – Myšlení a učení studijní strategie pro „logicky myslící“ typy, inspirace pro přednášející - teorie + aplikace do praxe (týmová práce)

10. Interaktivní cvičení WAAT – Cítění a učení studijní strategie pro cítící typy, inspirace pro přednášející - teorie + aplikace do praxe (týmová práce)

11. Interaktivní cvičení WAAT – Usuzování a učení studijní strategie pro usuzující typy, inspirace pro přednášející - teorie + aplikace do praxe (týmová práce)

12. Interaktivní cvičení WAAT – Vnímání a učení studijní strategie pro vnímající typy, inspirace pro přednášející - teorie + aplikace do praxe (týmová práce)

13. Studijní styly pro čtyři funkční páry typů – pro početné publikum

14. Opakování hlavních poznatků, závěr

 

Doporučení lektora

Kurz je výjimečný tím, že díky metodě Wordflow Accent Assessment Tool je každému účastníku maximálně přizpůsoben právě v těch oblastech komunikace, ve kterých se potřebuje zlepšit. „V tomto kurzu se zaměřuji na praktické příklady z oblasti komunikace a využívám k tomu osvědčený systém osmi studijních stylů jednotlivých typů posluchačů. Účastníci odcházejí z tréninku se znalostmi, které si prakticky vyzkoušeli a již je používají.“


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno