Česky English Deutsch Pусский

PRŮMYSLOVÁ PRÁVA v prostředí VVŠ

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délka4 hodiny
LektorMgr. Josef Sobotka
PRŮMYSLOVÁ PRÁVA v prostředí VVŠ
Cílem kurzu je seznámit posluchače s celou koncepcí práv průmyslového vlastnictví jako ucelené oblasti právní úpravy. Zvláštní pozornost pak bude věnována konkrétním otázkám a situacím, které přináší praxe veřejné vysoké školy coby instituce vykonávající vedle vzdělávací i činnost zaměřenou na výzkum a vývoj.
Základní osnova:
-          základní pojmy,
-          jednotlivé typy průmyslových práv a jejich ochrana (Vynález, Patent, Užitný vzor, Průmyslový vzor, Ochranná známka, Topografie polovodičových výrobků, Biotechnologické vynálezy)
-          zaměstnanecké vynálezy
-          student jako původce ohlašování a komercializace poznatků v rámci VUT (licence, spin-off)

VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno