Česky English Deutsch Pусский

Předpisy Part 66 a Part 147

Informace o kurzu

Kód kurzuECADS-61/ECADS-92
Cena6910 Kč bez DPH
Délka2 dny
LektorGarant kurzu: Ing. Vladimír Horák

Kromě klasického školení Part 66 a Part 147 se dozvíte také změny v těchto předpisech!

Účastníci se seznámí s

Komu je kurz určen

Inspektoři a zástupci leteckých úřadů zabývajících se údržbou letadel, jakož i těch, kteří jsou zodpovědní za dohled nad provozovateli obchodní letecké dopravy, výkonní manažeři v organizacích zabývajících se údržbou letadel, leteckou dopravou a provozem, personál letecké údržby. Představitelé státní správy z Ministerstva dopravy a spojů, kteří potřebují rozvinout hlubší znalost licencování personálu letecké údržby

Doplňující informace

Dvoudenní kurz - kurzy PART 66 a PART 147 spolu úzce souvisí, účastníci takto absolvují oba kurzy najednou, aniž by museli vyslechnout některé části dvakrát.

 

Poznámka: položka místo narození je povinný údaj!

 

 

Přihláška na kurz

Termín

Osobní údaje

Jméno *
Příjmení *
Titul
Datum narození *
Místo narození

Kontaktní údaje

Město *
Ulice *
PSČ *
Telefon *
E-mail *

Firemní údaje (vyplňují pouze firmy)

Zaměstnavatel
Postavení v zaměstnání
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Fakturační adresa

Financování

Způsob financování
Poznámka
Souhlas se zpracování osobních údajů *
Uděluji souhlas VUT v Brně, IČ 00216305, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, ke zpracování svých osobních údajů obsažených v této přihlášce, za účelem účasti na kurzu celoživotního vzdělávání, pořádaném Institutem celoživotního vzdělávání VUT. VUT bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu uvedeném v této přihlášce a bude je dále zpracovávat. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. VUT bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně vlastními zaměstnanci a osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám. V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů je VUT povinno poskytnout subjektu údajů na jeho žádost informaci o zpracování jeho osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů.
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno