Česky English Deutsch Pусский

Pokračovací výcvik - Nařízení EK č.1321/2014 (které nahradilo Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003)-Part-M, Part-145, osvědčující personál a personál kontroly LZ)

Informace o kurzu

Cena6910 Kč bez DPH
Délka2 dny

POKRAČOVACÍ VÝCVIK OSVĚDČUJÍCÍHO PERSONÁLU, PRACOVNÍKŮ ÚDRŽBY LETADEL NA ZÁKLADNĚ A PRACOVNÍKŮ TRAŤOVÉ ÚDRŽBY (MOA -Part 145, Part M) , A PRACOVNÍKŮ ŘÍZENÍ A KONTROLY ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI (CAMO-Part M)

Kurz je zaměřen na novinky a změny v rámci Nařízení EK 1321/2014 a celkové seznámení s problematikou v rámci tohoto Nařízení a AMC a GM materiálů vydaných EASA k této záležitosti. Například záležitost vydávání FC-podmínek k letu a PtF-povolení k letu, změny v rámci vydávání EASA Form1, vydávání ARC, činnost schválených organizací údržby dle Part 145 a Part M Hlavy F, schválených organizací k řízení a kontrole zachování letové způsobilosti CAMO dle Part M.
Kurz je vhodný pro pracovníky organizací údržby MOA a organizací k řízení zachování letové způsobilosti CAMO na všech pracovních pozicích (odpovědný vedoucí, vedoucí zachování letové způsobilosti, manažer kvality, osvědčující personál a personál kontroly řízení zachování let. způsobilosti.)
Účastníci kurzu takto mohou splnit povinný pokračovací výcvik.

Kontakt

Ing. Daniela Frejková,Ph.D., MBA; frejkova@lli.vutbr.cz

Poznámka: položka místo narození (pro osvědčení) a úplná fakturační adresa jsou povinným údajem !


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno