Česky English Deutsch Pусский

Nebojte se promluvit I.

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délka8 hodin
LektorMgA. Alfred Strejček
/herec, moderátor, hudebník, scénárista a pedagog/

je absolventem JAMU v Brně a prošel řadou pražských i mimopražských divadel / Divadlo O.Stibora v Olomouci, Divadlo J.Wolkra, Divadlo Maringotka, Divadlo E.F.Buriana, Státní divadlo Brno, Divadlo Za branou, Divadlo Viola, Lyra Pragensis/. Jeho doménou je vedle herectví přednes literárních a básnických textů. Je několikanásobným laureátem soutěží profesionálních umělců a držitelem nejvyššího ocenění tohoto oboru-- Křišťálové růže.

Jeho hlas se vepsal do povědomí televizních diváků i rozhlasových posluchačů. Vytvořil řadu významných rolí ve filmu, v televizi i v rozhlase /Tři zlaté vlasy děda Vševěda, Podivná přátelství herce Jesenia, Smrt a blažená paní, Lásky hra osudná, Josefina, Kartouza Parmská, Quo vadis a j./. Je vyhledávaným interpretem melodramatických děl a spolupracuje na nich s našimi nejvýznamějšími orchestry, soubory i dirigenty / ČF, FOK, SOČR, Janáčkovo kvarteto, Kvarteto Martinů, Graffovo kvarteto, Musica Bohemica, Chairé, Jiří Bělohlávek, Jaroslav Krček, Josef Krček, Jan Kučera, David Švec, Vladimír Válek/ Společně se Štěpánem Rakem byl oceněn od UNESCO za koncertní projekt Vivat Comenius, který oba umělci představili ve 33 zemích čtyř kontinentů na více než 700 vystoupeních.

Alfred Strejček působil také řadu let na Pražské konzervatoři jako profesor uměleckého přednesu a v současné době je externím pedagogem rétoriky a komunikačních dovedností na Palackého univerzitě v Olomouci.

Nebojte se promluvit I.

je název semináře pro všechny, kteří chtějí vylepšit své mluvní dovednosti, získat suverenitu ve svém projevu a zbavit se strachu z veřejného vystoupení.

Praktickou náplní jsou dechová cvičení, antistresová cvičení, cvičení správné výslovnosti, práce s melodikou řeči a s jejím rytmem, cvičení na posazení hlasu. Nedílnou součástí

semináře je i nonverbální komunikace, tedy mimoslovné vyjadřování /mluva těla, pohled, gesto, postoj /. Učíme se jak zaujmout posluchače, jak se zbavit trémy, jak správně zacházet s mikrofonem. Každý si nahraje svou vlastní zvukovou vizitku. Součástí kurzu je i individuální pohovor a řešení osobních verbálních potřeb a problémů. Seminář nabídne účastníkům i návod k denní hlasové rozcvičce. Je zaměřen na umění vést dialog, na argumentaci, na přípravu projevu či veřejného vystoupení.


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno