Česky English Deutsch Pусский

MATLAB II: Pokročilé vlastnosti jazyka MATLAB

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délka7 hodin
Lektordoc. Ing. Robert Grepl, Ph.D.
doc. Ing. Robert Grepl, Ph.D., FSI, VUT v Brně
Obsah školení vychází z mnohaletých zkušeností a to jak na FSI tak v rámci školení pro firemní zákazníky a také při výuce v zahraničí.
Důraz je kladen na samostatnou práci účastníků školení při řešení praktických cvičení na počítači.

MATLAB II: Pokročilé vlastnosti jazyka MATLAB

Pokročilé vlastnosti jazyka MATLAB
Cílem školení je seznámit mírně a středně pokročilé uživatele prostředí
MATLAB s některými zajímavými vlastnostmi a možnostmi jazyka.
Předpokládá se základní znalost prostředí MATLAB, např. ze školení
Základy MATLABu pro techniky, inženýry a vědce.

MATLAB je programovacím jazykem pro numerické výpočty a vizualizaci dat.
Jeho možnosti lze dále rozšiřovat použitím oborových knihoven
(toolboxů). Další info na
www.mathworks.com a www.humusoft.cz.

Obsah školení:
* Práce s daty, pokročilé datové typy a OOP
        - práce se soubory (čtení a zápis textových i binárních souborů)
        - práce s řetězci, regulární výrazy
        - čtení dat z excelu, tabulky
        - práce s XML soubory
        - práce s obrázky (čtení, zpracování, ukládání)
        - datové typy structure, cell, Table, Map Container, Time Series
        - objektově orientované programování v MATLABu (základy, příklady)

* Návrh aplikací včetně uživatelského rozhraní ("okna")
        - GUI v GUIDE - opakování
        - GUI programováním
        - kompilace vytvořeného programu včetně GUI a distribuce uživateli

Školení probíhá formou výkladu a následné vlastní práce účastníků na
počítači s pomocí lektora.
Náplň školení lze také přizpůsobit zájmu účastníků (např. skupině z
jednoho pracoviště).

 


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno