Česky English Deutsch Pусский

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délka7,5 hodin
LektorJitka Ševčíková, MBA
Jitka Ševčíková, MBA:
lektorka, kouč, mentor a facilitátor. Vystudovala ekonomii, marketing a emoční inteligenci. V současné době školí dovednosti v oblasti emoční inteligence, redukci stresu, komunikačních dovedností a práci v hladině alfa v ČR, v Indonésii, na Filipínách a na Mallorce. Spolupracuje s Českou televizí a Českým rozhlasem. Je spoluautorkou knihy S láskou i rozumem o EQ rodičů a dětí.

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI

CÍL SEMINÁŘE:

 

Posílit profesionalitu a jistotu lektorů při jednání s problematickými účastníky. Prakticky vyzkoušet reakce lektorů na zátěžové situace a dát jim návody, jak se s nimi vypořádat.

 

ZISK:

Rozvinutí schopností lektora u práce s dynamikou skupiny.

 

OBSAH:

 Co je problémová situace a problémové jednání při vzdělávací akci

 Možné reakce na rušivou situaci

 Trénink reakcí na obvyklé i mimořádné lektorské situace

 Techniky práce se skupinami (podle mixu skupiny)

 Typy „problémářů“, jejich projevy a chování

 Intervenční techniky a možnosti zásahu vůbec

 Psychohygiena lektora a prevence syndromu vyhoření

 Hlasová hygiena

 


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno