Česky English Deutsch Pусский

Kurz české interpunkce

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délka7,5 hodin
LektorMgr. Jan Táborský
Mgr. Jan Táborský je zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent (vedl např. pravopisné a stylistické semináře). Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru.

Kurz české interpunkce

Popis kurzu:

Interpunkce (zejména náležité psaní čárek ve větě) patří k pravopisným oblastem, v nichž se relativně často chybuje. V tomto kurzu probereme během 7 vyučovacích hodin postupně všechna významná pravidla týkající se všech našich interpunkčních znamének.

Výklady se budou opírat o jasné modelové příklady a jejich pochopení si účastníci kurzu budou průběžně ověřovat při korekturách běžných textů administrativní a odborné povahy (aniž by byl kdokoliv vyvoláván a „zkoušen“).

Výběr z témat kurzu:

Buďte si jisti i v oblasti, která patří v českém pravopisu mezi ty obtížnější.


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno