Česky English Deutsch Pусский

I. Zákon o vysokých školách po novele – obecná část

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délka4 hodiny
Lektor Mgr. Josef Sobotka

I. Zákon o vysokých školách po novele – obecná část
Obecný výklad o postavení veřejné vysoké školy a základních principech, na kterých stojí právní úprava v zákoně 111/1998 Sb. Vysvětlení samosprávy v prostředí veřejné vysoké školy a jejích projevech na ustavování a fungování orgánu vysoké školy a fakult. Součástí výkladu bude i podrobnější rozbor kompetencí a úkolů jednotlivých orgánů VŠ a jejích fakult.

Obsah:
-      Vymezení VŠ, samospráva a její projevy v prostředí VŠ
-      Členění VŠ
-      Orgány VŠ a jejich kompetence
-          Vnitřní předpisy VŠ
-          Postavení fakult a dalších součástí
-          Orgány fakult a jejich kompetence
-          Vnitřní předpisy fakult a jejich vztah k předpisům VŠ
-          Práva a povinnosti akademických pracovníků

VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno