Česky English Deutsch Pусский

Gender a genderové role dnešní doby

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délka8 hodin
LektorIng. Vlasta Gazdová
Ing. Vlasta Gazdová pracuje jako poradce v oblasti komplexní péče o člověka jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické.
Ve své dlouhodobé praxi se soustředila nejen na plnění motivačních cílů jednotlivců, ale i společností, kde mimo jiné měla možnost zaměřit se na organizační strukturu, firemní kulturu a vedení lidských zdrojů.

Gender a genderové role dnešní doby

Člověk není zrozen pro utrpení, ale pro štěstí.

Jak využít odlišnosti muže a ženy k posílení vlastních hodnot a jak poznat, kdy už to pro nás nemá smysl? Bez dokonalé znalosti svého já, nemůžeme doufat v intimitu s jiným člověkem. A bez důvěrného chápání nitra někoho jiného nemůžeme být schopni své rozdíly zkombinovat tak, abychom mohli dosáhnout něčeho většího. Zkusme se naučit rozlišit genderové role tak, aby nedošlo ke ztrátě odlišné integrity mužského a ženského principu.

 

Co bude náplni kurzu:

Sebepoznání a sebepřijetí

Jak vnímají muži ženy a naopak

Ženské a mužské principy

Mužská božská energie

Láska

Spojení ženy s mužem

Co omezuje vztah muže a ženy

Úspěch v partnerském vztahu s využitím společné energie

Rovnovážné partnerství

Cíle

Spojení kariéry s rodinným životem

Šance

Vzdělání

Finanční svoboda

Nesystematičnost

Zbavení se nejistoty v rozhodování

Dítě a rodiče

Vliv prostředí


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno