Česky English Deutsch Pусский

Formální úprava textů aneb Základy typografie

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délka6 hodin
LektorMgr. Jan Táborský
Mgr. Jan Táborský je zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent (vedl např. pravopisné a stylistické semináře). Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru.

Formální úprava textů aneb Základy typografie

Popis kurzu:

Jedním z nezbytných kroků při tvorbě textů je jejich formální úprava. I zde přitom platí množství všeobecně známých i méně známých pravidel. V tomto šestihodinovém kurzu se zaměříme na ta nejdůležitější z nich. Zvláštní pozornost bude věnována textům administrativním (dopis, e-mail) a odborným (diplomová či disertační práce aj.).

U účastníků kurzu se nepředpokládají žádné specifické předběžné znalosti ani práce se speciálními programy (všechny poznatky budou využitelné v běžných textových editorech).

Výběr z témat kurzu:

Naučte se upravovat své texty tak, aby neurazily ani profesionála!


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno