Česky English Deutsch Pусский

Chemie v běžném životě

Informace o kurzu

Cena700 Kč
Délka2 semestry

Stručná náplň kurzu:

Kurz bude orientován na aktuální problémy týkající se zdravé výživy, optimálních stravovacích návyků jednotlivých skupin populace se speciálním zaměřením na výživu seniorů a rovněž na diskusi vhodnosti zařazování některých speciálních potravin a potravinových doplňků do jídelníčku. Součástí kurzu bude přehled vybraných potravinářských technologií včetně přehledu potravinářských aditiv a obecná  pravidla  kontroly složení a jakosti potravin přijatá v rámci legislativy EU. V rámci kurzu bude diskutována též problematika klasických i moderních biotechnologií včetně geneticky modifikovaných potravin – jejich výroby, rozšíření a legislativy v ČR. Další část kurzu je zaměřena na některé aspekty široce využívané aplikované a spotřební chemie, jako je kosmetologie a bytová chemie, a rovněž na problematiku moderních biokompatibilních materiálů používaných v řadě medicínských aplikací. Dalším tématem je praktické využití procesů chemického inženýrství v domácnosti a zahradě. Část kurzu je zaměřena na aktuální problémy přítomnosti toxických látek ve složkách životního prostředí a dále na postupy aktivní ochrany životního prostředí a na výsledky monitoringu kontaminace potravních řetězců v ČR za posledních 10 let.

V rámci krátkých praktických úloh je nabízena praktická zkouška senzorické analýzy potravin (ochutnávka) a ukázka možností analýzy vody pomocí tzv. mobilní analytiky. Posluchači kurzu budou mít nově zařazeny dva tzv. „semináře na přání“, kde budou podrobněji diskutována témata z oblasti „Chemie a zdraví“  dle zájmu účastníků kurzu. Součástí kurzu je i exkurze do pivovaru Starobrno spojená s výkladem a ochutnávkou vybraných druhů piva. Samozřejmou součástí každé lekce je diskuse, na kterou si posluchači mohou předem připravit dotazy k prezentovanému tématu.

Na zajištění kurzu se budou podílet jednak kvalifikovaní přednášející z řad akademických pracovníků FCH VUT v Brně a se zajištěním praktické části a výukových materiálů pomohou i vybraní studenti doktorských studijních programů.

Rozsah kurzu: 2 semestry, zahájení v zimním semestru akademického roku 2017/18

Cena kurzu: 700,- Kč


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno