Česky English Deutsch Pусский

Dopravní nehody aneb zvládnu to?

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délka8 hodin
LektorLibuše Terezie Vojtová

Dopravní nehody aneb zvládnu to?

V první části kurzu probereme zajištění místa dopravní nehody a přípravu pro následné poskytování první pomoci postiženým (tzv. technická první pomoc).

Tato fáze je při dopravní nehodě nejdůležitější. Jedná se o první momenty, kdy jsou účastníci dopravní nehody konfrontováni s novou situací, kdy se dostavuje překvapení, šok, panika. Ale zároveň je to také fáze, kdy je obrovská míra rizika a kdy je nutné rychle jednat a vytvořit bezpečné prostředí pro další pomoc postiženým, zavolání složek IZS a další kroky.

Na kurzu si zopakujete:

·        pravidla pro zajištění místa nehody (zastavení vozidla, osobní ochrana, doporučení vybavení vozu)

·        označení místa (vzdálenosti, pomůcky, organizace dopravy)

·        bezpečnost v místě nehody se zdůrazněním možných rizik (nevybuchlé airbagy, vznícení elektrického obvodu…)

·        orientaci v terénu (kilometry, navigace, mosty, přejezdy…)

·        upozornění na chyby z praxe (příběhy nehod se špatným chováním účastníků)

·        základní body pro volání na IZS

V druhé části kurzu se zaměříme na samotné poskytování první pomoci zraněným účastníkům dopravní nehody.

V této části kurzu se naučíte:

·        vyprošťovací techniky (jak vytáhnout raněného z auta, jak přenést raněného mimo vozovku…)

·        přestřihnout nebo přeříznout bezpečnostní pás

·        sundat helmu zraněnému motocyklistovi

·        správné a rychlé vyšetření pacienta s důrazem na základní životní funkce

·        resuscitaci a polohování pacientů v bezvědomí

·        předcházení šokovým stavům

Nedílnou součástí kurzu je i rozbor obsahu auto-lékáren a instruktáž k využití jejich obsahu.


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno