Česky English Deutsch Pусский

Doplňující pedagogické studium pro pedagogy (doktorandy) VUT 2017-2018

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délka06.10.2017 - 27.04.2018
LektorLektoři DPS

Kurz vysokoškolské pedagogiky pro akademické pracovníky VUT. Cílem studia je poskytnout pedagogům VUT ucelené pedagogické vzdělání tak, aby doplňovalo jejich dosavadní především technické vzdělání a umožnilo jeho efektivnější využití ve vzdělávacím procesu.

Cílová skupina

Cílovou skupinu studia tvoří zaměstnanci – pedagogové VUT s ukončeným vysokoškolským vzděláním.

Program studia

Předkládaný program studia zahrnuje 3 hlavní oborové okruhy - 1. Pedagogicko-didaktický okruh, 2. Psycho-sociální okruh, 3. Pedagogicko-manažerský okruh. Každý z okruhů obsahuje několik tématických bloků.

Organizace a trvání studia

Výuka bude probíhat jeden den v týdnu v pátek  (8 vyučovacích hodin)  –  jednou až dvakrát v měsíci. Studium bude probíhat na Institutu celoživotního vzdělávání, Kounicova 67a.

Metody výuky

Studium je vedeno prezenční formou, ale předpokládá se i řízené samostudium účastníka. Prezenční výuka je vedena formou blokové výuky (blok po dvou až čtyřech vyučovacích hodinách). Vyučovacími metodami a formami budou přednášky, cvičení, workshopy, kooperativní dílny, výklad, případové studie, diskusní fóra apod.

Učební materiály

Materiály ke studiu jsou účastníkům poskytovány v tištěné a elektronické podobě. Předpokládá se využití informačního systému k získání písemných materiálů.

Ukončení studia a hodnocení

Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní závěrečnou zkouškou. Očekává se, že účastník studia bude věnovat potřebný čas na vypracování závěrečné písemné práce v průběhu celého studia, ale i období tomu určenému, a bude případně využívat individuálních konzultací.

Studium je poskytováno jako program celoživotního vzdělávání podle §60 zákona č.  111/1998 Sb. a č. 147/2001 Sb. 

Úspěšným absolventům bude uděleno v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. osvědčení o absolvování studia DPS pro pedagogy VUT. Účastník nedostane osvědčení o pedagogické způsobilosti k výuce na středních školách.

Z
imní semestr kurzu - 06.10. – 08.12.2017

výuka v pátek v tyto dny –06.10., 03.11., 24.11., 08.12.

Letní semestr kurzu - 05.01. – 27.04.2018
výuka v pátek v tyto dny – 05.01., 26.01., 16.02., 09.03., 23.03., 20.04., 27.04

Samostudium, příprava závěrečných prací - 1.5. - 31.8.2018
Obhajoba závěrečných prací - září 2018

VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno