Česky English Deutsch Pусский

AJ - věční začátečníci 1 A1, po 13:00 - 14:30

Informace o kurzu

Cena720 Kč
Délkazáří 2019 - červen 2020
LektorMgr. Michaela Sobotková
Vystudovala učitelství anglického jazyka na Pedagogické fakultě MU a anglický jazyk a literaturu na Filozofické fakultě MU. Poté získala mezinárodní učitelský certifikát CELTA. Anglický jazyk vyučuje již 12 let. Momentálně působí v jazykové škole PARK. Má zkušenosti s výukou všech úrovní převážně dospělých a teenagerů. V minulosti působila jako akademická ředitelka v jazykové škole A SCHOOL. Je zkoušející cambridgeských zkoušek.

Kurz navazuje na kurz AJ - Věční začátečníci 1 (po 13:00 - 14:30) z loňského roku. Bude pokračovat 7. lekcí v učebnici Face2Face Elementary.

Výuka pro akademický rok 2019/2020:

Výuka v zimním semestru: 16. 9. 2019 - 9. 12. 2019

Výuka v letním semestru: 6. 1. 2020 - 22. 6. 2020

Celkový počet hodin:

1 x 2 VH týdně

Místo výuky:                        

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno, učebna 6.19

Čas výuky:                           

pondělí 13:00 - 14:30

Cena:

Cena kurzu je 720,- Kč (zahrnuje oba dva semestry).

Platbu za každý semestr zvlášť (2x360 Kč) uhradíte, jakmile Vás budeme kontaktovat.

 

AJ - Věční začátečníci A1 (Elementary) - navazující kurz, který bude pokračovat 7. lekcí v učebnici Face2Face Elementary.

Základním materiálem kurzu bude učebnice Face2Face, která je vytvořena pro potřeby dospělých studentů a soustřeďuje se na každodenní situace, do kterých se lidé běžně dostávají. Zároveň obsahuje i zajímavá témata k diskusím. Během jednoho školního roku bude pokryta druhá půlka úrovně A1.

Během výuky bude kladen důraz na rozvoj komunikačních dovedností studentů a porozumění jak psanému, tak mluvenému slovu.

Co se gramatiky a slovní zásoby týče, tak bude probráno následující:

Gramatika

 • vazba there is/are
 • vazba How much/many…?
 • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • přítomný čas průběhový
 • příslovce
 • účelové věty
 • stupňování přídavných jmen
 • rozkazovací způsob
 • modální sloveso should
 • vazba be going to
 • předpřítomný čas prostý

Slovní zásoba

 • místa ve městě
 • oblečení
 • místnosti
 • obchody
 • předměty v domě
 • pracovní činnosti
 • dopravní prostředky
 • prázdninové aktivity
 • místa v přírodě
 • zvířata
 • slovesné vazby
 • vzhled a povahové vlastnosti
 • studium
 • vysoké číslovky
 • letiště

Pakliže se přihlásíte a následně nebudete moci na kurz docházet, jste povinen/povinna nás na tuto skutečnost upozornit (na e-mail interni@lli.vutbr.cz). Uvolněné místo nabídneme dalším zájemcům. Děkujeme za Vaši ohleduplnost. 


VUT Design

© 2000-2019 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.