Česky English Deutsch Pусский

AJ - úplní začátečníci A0, po 14:45 - 16:15

Informace o kurzu

Cena720 Kč
Délkazáří 2019 - červen 2020
LektorMgr. Soňa Pazderová
Jako lektorka angličtiny působí v jazykových školách od roku 2006, kdy absolvovala kurz CELTA a o rok později ukončila magisterské studium anglického jazyka na Filozofické fakultě MU. Je rovněž držitelkou mezinárodního diplomu DipTESOL a IH Teacher Training Certificate. Má široké zkušenosti s výukou úrovní od A0 do C1 mládeže i dospělých, obchodní angličtinou a přípravou na mezinárodní zkoušky. Je také examinátorkou pro cambridgeské zkoušky FCE, CAE a CPE.
Kromě ČR pracovala na letních školách pro mládež ve Velké Británii, od roku 2010 jako lektorka pro Kaplan Junior Centers a nyní jako vedoucí studia pro ANGLO. Rovněž vedla metodologické kurzy pro učitele základních škol v Turecku pro SeltAcademy.

Kurz navazuje na kurz AJ - Úplní začátečníci z loňského roku. Bude pokračovat 7. lekcí v učebnici Face 2Face Starter. 

 

Je vhodný pro studenty-začátečníky, kteří ovládají jednotné a množné číslo přítomného prostého času!

Výuka pro akademický rok 2019/2020:

Výuka v zimním semestru: 16. 9. 2019 - 9. 12. 2019

Výuka v letním semestru: 6. 1. 2020 - 22. 6. 2020

Celkový počet hodin:

1 x 2 VH týdně

Místo výuky:                        

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno, učebna 6.09

Čas výuky:                           

pondělí 14:45 - 16:15

Cena:

Cena kurzu je 720,- Kč (zahrnuje oba dva semestry).

Platbu za každý semestr zvlášť (2x360 Kč) uhradíte, jakmile Vás budeme kontaktovat.

 

A0 Úplní začátečníci (Starter) 2 - Kurz navazuje na kurz AJ - Úplní začátečníci z loňského roku. Bude pokračovat 7. lekcí v učebnici Face 2Face Starter. ​

Základním materiálem kurzu bude učebnice Face2Face, která je vytvořena pro potřeby dospělých studentů a soustřeďuje se na každodenní situace, do kterých se lidé běžně dostávají. Zároveň obsahuje i zajímavá témata k diskusím. Během jednoho školního roku bude pokryta druhá půlka úrovně A1.

Během výuky bude kladen důraz na rozvoj komunikačních dovedností studentů a porozumění jak psanému, tak mluvenému slovu.

Co se gramatiky a slovní zásoby týče, tak bude probráno následující:

Gramatika

 • vazba there is/are
 • zájmena
 • modální sloveso can
 • minulý čas prostý
 • vazba be going to

Slovní zásoba

 • místa ve městě
 • předměty každodenní potřeby
 • barvy
 • oblečení
 • předložky místa
 • online aktivity
 • přídavná jména
 • fráze k vyjádření času
 • vysoká čísla
 • doprava
 • prázdninové aktivity
 • tázací zájmena
 • fráze s have, go,watch,go to
 • přídavná jména - pocity

Pakliže se přihlásíte a následně nebudete moci na kurz docházet, jste povinen/povinna nás na tuto skutečnost upozornit (na e-mail interni@lli.vutbr.cz). Uvolněné místo nabídneme dalším zájemcům. Děkujeme za Vaši ohleduplnost. 


VUT Design

© 2000-2019 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.