Česky English Deutsch Pусский

AJ - středně pokročilí 1 B1, po 16:30-18:00

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délkazáří 2023 - červen 2024
LektorMgr. Kateřina Knechtová
Lektorka vystudovala Anglický jazyk a literaturu a Francouzský jazyk a literaturu na Filosofické fakultě MU. Tam také absolvovala Kurs metodiky anglického jazyka s výslednou známkou Výborně (A).
V roce 1994 složila FCE (B) a v roce 2002 CPE (A) a právě příprava na Cambridgeské zkoušky je její specializací.
Je lektorkou angličtiny všech úrovní s praxí přes 20 let.

Kurz AJ - středně pokročilí 1 B1 

Kurz je určen pro absolventy loňského kurzu, ale také pro NOVÉ zájemce!

Základním materiálem kurzu bude učebnice Face2Face, která je vytvořena pro potřeby dospělých studentů a soustřeďuje se na každodenní situace, do kterých se lidé běžně dostávají. Zároveň obsahuje i zajímavá témata k diskusím. 

Během výuky bude kladen důraz na rozvoj komunikačních dovedností studentů a porozumění jak psanému, tak mluvenému slovu. Práce ve dvojicích a skupinkách, využívání obrazových materiálů, videí, autentických materiálů atd. je samozřejmostí.

Bude probráno následující:

Gramatika

 • První kondicionál (podmínkové věty), časové výrazy 
 • Nultý" kondicionál, jiné příklady kondicionálů
 • In case"
 • Členy
 • Jiné výrazy pro can/ can´t"
 • Druhý kondicionál

Slovní zásoba

 • Make vs do
 • Synonyma
 • Pověry
 • Osobní cíle a úspěchy
 • Počítače

Výslovnost

 • Nepřízvučné formy (slovesa, předložky, spojky, zájmena)
 • Slovní přízvuk
 • Intonace
 • Větný přízvuk

Funkční jazyk

 • Jazyk diskuze
 • Přímé a nepřímé otázky

Výuka pro akademický rok 2023/2024:

Výuka v zimním semestru: 18. 9. 2023 - 14. 12. 2023

Výuka v letním semestru: 8. 1. 2024 - 20. 6. 2024

Celkový počet hodin:

1 x 2 VH týdne

Místo výuky:

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno, učebna č. 6.19.

Čas výuky:

pondělí 16:30 - 18:00

 

Pakliže se přihlásíte a následně nebudete moci na kurz docházet, jste povinen/povinna nás na tuto skutečnost upozornit (na e-mail: Michaela.Konecna@vutbr.cz). Uvolněné místo nabídneme dalším zájemcům. Děkujeme za Vaši ohleduplnost. 


VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.