Česky English Deutsch Pусский

3D LEADER – TĚLO, EMOCE A MYSL V ROVNOVÁZE

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délka8 hodin
LektorJitka Ševčíková MBA
Jitka Ševčíková, MBA:
lektorka, kouč, mentor a facilitátor. Vystudovala ekonomii, marketing a emoční inteligenci. V současné době školí dovednosti v oblasti emoční inteligence, redukci stresu, komunikačních dovedností a práci v hladině alfa v ČR, v Indonésii, na Filipínách a na Mallorce. Spolupracuje s Českou televizí a Českým rozhlasem. Je spoluautorkou knihy S láskou i rozumem o EQ rodičů a dětí.

3D LEADER – TĚLO, EMOCE A MYSL V ROVNOVÁZE

 

CÍL SEMINÁŘE:

Naučíte se využívat provázanost mentální, emoční a fyzické složky osobnosti a rozpoznat jejich vliv na výkon člověka.

 

ZISK:

Seminář rozvíjí strategické myšlení (tvoření vizí a řízení myšlenek), emoční inteligenci a řeč těla, sebedůvěru a zodpovědnost a motivace sebe i druhých ke změně vnitřního postoje. Seminář je jedinečný v tom, že všechna témata si účastníci prožijí na všech úrovních své osobnosti: prostor je věnován mentálnímu porozumění, prožívání emocí i ukotvení prožitku ve fyzickém těle. Na semináři vaše vědomí porozumí, že všechno, co se ve vás děje, má svoji logiku a zákonitosti.

 

OBSAH:

· Základní pojmy NVK a jejich vysvětlení, práce s hlasem

· Práce v hladině alfa

· Práce s emocemi, které nám ubírají energii, ale i s těmi které nám energii dávají a projevujeme ji nekultivovaně. Převedení těchto emocí na přijatelné prožívání pro člověka i jeho okolí

· Vědomí důležitosti emočního prožívání a „řeči těla” a jejich vliv v komunikaci a firemní kultuře

· Umění jasně komunikovat, neposuzovat a umění naslouchat

· Prozkoumání rovnováhy vnitřní a vnější, vlastních hranic i schopnosti komunikovat celým tělem

· Praktický nástroj proti stresu i v péči o vlastní vnitřní prostor (tělo, mysl)

· Objevování vlastních možností, zvýšení odpovědnosti za svůj osobní i pracovní život

· Cvičení na sebeovládání a zvládání konfliktů v praxi

· Energetické zdroje v nás - sebeocenění, pochvala, vděčnost, odpuštění, otevřenost, odpovědnost

· Možnost být lepším a přirozeným leaderem


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno