Česky English Deutsch Pусский

Doplňující pedagogické studium pro pedagogy (doktorandy) VUT 2016-2017

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délka07.10.2016 - 28.04.2017
LektorLektoři DPS

Kurz vysokoškolské pedagogiky pro akademické pracovníky VUT. Cílem studia je poskytnout pedagogům VUT ucelené pedagogické vzdělání tak, aby doplňovalo jejich dosavadní především technické vzdělání a umožnilo jeho efektivnější využití ve vzdělávacím procesu.

Cílová skupina

Cílovou skupinu studia tvoří zaměstnanci – pedagogové VUT s ukončeným vysokoškolským vzděláním.

Program studia

Předkládaný program studia zahrnuje 3 hlavní oborové okruhy - 1. Pedagogicko-didaktický okruh, 2. Psycho-sociální okruh, 3. Pedagogicko-manažerský okruh. Každý z okruhů obsahuje několik tématických bloků.

Organizace a trvání studia

Výuka bude probíhat jeden den v týdnu v pátek  (8 vyučovacích hodin)  –  jednou až dvakrát v měsíci. Studium bude probíhat na Institutu celoživotního vzdělávání, Kounicova 67a.

Metody výuky

Studium je vedeno prezenční formou, ale předpokládá se i řízené samostudium účastníka. Prezenční výuka je vedena formou blokové výuky (blok po dvou až čtyřech vyučovacích hodinách). Vyučovacími metodami a formami budou přednášky, cvičení, workshopy, kooperativní dílny, výklad, případové studie, diskusní fóra apod.

Učební materiály

Materiály ke studiu jsou účastníkům poskytovány v tištěné a elektronické podobě. Předpokládá se využití informačního systému k získání písemných materiálů.

Ukončení studia a hodnocení

Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní závěrečnou zkouškou. Očekává se, že účastník studia bude věnovat potřebný čas na vypracování závěrečné písemné práce v průběhu celého studia, ale i období tomu určenému, a bude případně využívat individuálních konzultací.

Studium je poskytováno jako program celoživotního vzdělávání podle §60 zákona č.  111/1998 Sb. a č. 147/2001 Sb. 

Úspěšným absolventům bude uděleno v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. osvědčení o absolvování studia DPS pro pedagogy VUT. Účastník nedostane osvědčení o pedagogické způsobilosti k výuce na středních školách.

Zimní semestr kurzu
- 07.10. – 09.12.2016
výuka v pátek v tyto dny –07.10., 04.11., 25.11., 09.12.

Letní semestr kurzu - 06.01. – 28.04.2017
výuka v pátek v tyto dny – 06.01., 27.01., 17.02., 10.03., 31.03., 21.04., 28.04

Samostudium, příprava závěrečných prací - 1.5. - 31.8.2017

Obhajoba záverečných prací - září 2017


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Kounicova 966/67a, 602 00 Brno