Česky English Deutsch Pусский

U3V

Univerzita třetího věku je vzdělávací aktivita prováděná na vysokoškolské úrovni (přednášky, semináře, cvičení), a určená zejména pro seniory.

Náplň celoživotního vzdělávání na VUT v Brně

Cílem této formy celoživotního vzdělávání je nejen zvýšení odborné kvalifikace (získané vědomosti - případně tituly - většinou neslouží k výkonu povolání), ale zlepšení kvality života seniorů, prodloužení duševní aktivity a kontakt s mladšími generacemi. Na VUT v Brně nabízíme kurzy, jejichž cílem je umožnit seniorům kontakt s novými technologiemi, seznámit je s novými teoriemi, poznatky a zkušenostmi, poskytnout kvalitní náplň volného času a přispět k realizaci potřebného mezigeneračního dialogu.

Rozsah i typ výuky je v různých zemích a na různých univerzitách velmi rozmanitý. Od jednotlivých přednášek až po kompletní vysokoškolské studium, absolvované paralelně s řádnými studenty. V ČR jsou nejvíce rozšířeny tematicky zaměřené cykly přednášek s frekvencí jedné lekce týdně. Na U3V VUT v Brně považujeme za klíčové především to, aby přednášky byly vedeny zkušenými docenty a profesory schopnými zaujmout rozmanité auditorium. Veškeré výukové činnosti musely být přizpůsobeny požadavků posluchačů v pokročilém věku (bohatý doprovod audiovizuálními prostředky, příjemné prostředí, společenské chování na dobré úrovni). Snažíme se zprostředkovat kvalitní péči a osobní přístup ke každému posluchači univerzity třetího věku.

Komu je univerzita třetího věku určena:


Vzdělávání seniorů

Seniorské vzdělávání vznikalo v ČR na humanitních univerzitách již v osmdesátých letech minulého století. První přednášky a kurzy se většinou týkaly vztahu člověka k přírodě (Člověk a příroda, Zdravé potraviny, Problémy stárnutí apod.)

Nabídka kurzů U3V 2017/2018

Tříleté základní studium

V souladu s Dlouhodobým záměrem VUT a se Statutem VUT v Brně byl v roce 2000 zahájen Základní kurz Univerzity třetího věku na VUT v Brně, což je tříletý cyklus přednášek a seminářů, který se otevírá každé dva roky. Náplň tvoří Moderní technologie a jejich použití v denním životě. Již v současné době se můžete hlásit na toto tříleté studium na akademický rok 2018/19. Cena zápisného na 2 semestry 400,- Kč.

Počítačové kurzy U3V

Chci se přihlásit na Univerzitu třetího věku

Úřední hodiny

Kontakty U3V

Fotogalerie

Evropské projekty

Asociace U3V

Aktuality


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno