Česky English Deutsch Pусский

Způsobilost organizací pro výrobu a údržbu vojenské letecké techniky

Informace o kurzu

Cena4490 Kč bez DPH
Délka1 den
LektorGarant kurzu: plukovník gšt. Ing. Vladan Ševčík

Komu je určen (cílová skupina):
Výkonní manažéři, manažéři kvality, vedoucí pracovníci a pracovníci organizací zabývajících se výrobou a údržbou vojenské letecké techniky v České republice. Dále je určen i představitelům státní správy z Ministerstva obrany, eventuálně Ministerstva dopravy a spojů a Ministerstva vnitra, kteří si potřebují rozvinout hlubší znalosti a porozumění problematiky schvalování organizací provádějící výrobu nebo údržbu vojenské letecké techniky v České republice a legislativního rámce řešící tuto oblast.

Právní normy:

- Zákon č. 219/199 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška MO č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice, ve znění pozdějších předpisů,
- EMAR 145 a EMAR 21
- Interní normativní akty Ministerstva obrany

Struktura kurzu:

Blok I. Právní prostředí
- Právní normy České republiky řešící problematiku schvalování organizací
- Specifika systému údržby vojenské letecké techniky
- Harmonizace postupů schvalování organizací v rámci Evropské unie
- Připravované nové právní normy pro tuto oblast

Blok II. Organizace
- Práva a povinnosti organizací zabývajících se údržbou nebo výrobou vojenské letecké techniky
- Požadavky na personál a provozní prostory
- Politika bezpečnosti a jakosti organizace
- Výklad organizace
- Odborný dozor u subdodavatelů

Blok III. Procesní postupy
- Postup vedení správního řízení pro schválení organizace pro výrobu nebo údržbu
- Požadavky na předkládání dokladů, změny, archivace a záznamy
- Vedení externích a interních auditů, reaudity
- Ukončení řízení, vystavení oprávnění
- Omezení, zrušení oprávnění

Blok IV. Diskuse
- Zodpovězení otázek, diskuse


Přednášející:
plukovník gšt. Ing. Vladan ŠEVČÍK, zástupce ředitele - vedoucí oddělení letecké techniky Odboru vojenského letectví Ministerstva obrany.

Přihláška na kurz

Termín

Osobní údaje

Jméno *
Příjmení *
Titul
Datum narození *
Místo narození

Kontaktní údaje

Město *
Ulice *
PSČ *
Stát *
Telefon *
E-mail *

Firemní údaje (vyplňují pouze firmy)

Zaměstnavatel
Postavení v zaměstnání
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Fakturační adresa

Financování

Způsob financování
Požaduji zajistit ubytování
Ubytování od-do
Poznámka
Souhlas se zpracování osobních údajů *
Uděluji souhlas VUT v Brně, IČ 00216305, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, ke zpracování svých osobních údajů obsažených v této přihlášce, za účelem účasti na kurzu celoživotního vzdělávání, pořádaném Institutem celoživotního vzdělávání VUT. VUT bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu uvedeném v této přihlášce a bude je dále zpracovávat. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. VUT bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně vlastními zaměstnanci a osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám. V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů je VUT povinno poskytnout subjektu údajů na jeho žádost informaci o zpracování jeho osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů.
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno