Česky English Deutsch Pусский

RJ - středně pokročilí B1, st 17:00 -18:30

Informace o kurzu

Cena720 Kč
Délkazáří 2019 - červen 2020
LektorMgr. Alexandra Gončarenko
Je absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (český jazyk a literatura, ruský jazyk a literatura). Působí na Pedagogické fakultě MU, kde vyučuje ruskou literaturu a praktický jazyk. Pracuje také v jazykové škole GoStudy. Má zkušenosti se vzděláváním dětí i dospělých. Ve výuce se snaží předávat nadšení pro jazyky, které si oblíbila z hlediska jejich složitosti a rozmanitosti.

Tato skupina navazuje na skupinu RJ - Středně pokročilí B2  (st, 16:30 - 18:00). Bude pokračovat 16. lekcí Učebnice současné ruštiny 1. díl.

Výuka pro akademický rok 2019/2020:

Výuka v zimním semestru: 18. 9. 2019 - 11. 12. 2019

Výuka v letním semestru: 8. 1. 2020 - 24. 6. 2020

Celkový počet hodin:

1 x 2 VH týdně

Místo výuky:                        

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno, učebna 6.09

Čas výuky:                           

středa 17:00 -18:30

Cena:

Cena kurzu je 720,- Kč (zahrnuje oba dva semestry).

Platbu za každý semestr zvlášť (2x360 Kč) uhradíte, jakmile Vás budeme kontaktovat.

 

RJ - středně pokročilí B1, Učebnice současné ruštiny. Pokračovat se bude 16. lekcí.

Tento kurz je určen pro středně pokročilé, kteří mají zájem hlouběji rozvíjet své komunikační návyky a rozšiřovat si slovní zásobu.

Kurz je zaměřen jak na praktické užívání jazyka v komunikačních situacích, tak na další porozumění syntaktickým a gramatickým strukturám ruštiny. Součástí výuky jsou i prezentace a diskuse ohledně reálií v rusky mluvících zemích. Pozornost bude věnována také správné výslovnosti, intonaci a porozumění jak hovorové, tak spisovné ruštině.

Po absolvování kurzu by měl student zvládat komunikaci v ruštině na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce.

Pakliže se přihlásíte a následně nebudete moci na kurz docházet, jste povinen/povinna nás na tuto skutečnost upozornit (na e-mail interni@lli.vutbr.cz). Uvolněné místo nabídneme dalším zájemcům. Děkujeme za Vaši ohleduplnost. 


VUT Design

© 2000-2019 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.