Česky English Deutsch Pусский

Legislativa a právní standardy vojenského letectví České republiky pro oblast airworthiness v nadnárodním kontextu EU/EDA a NATO

Informace o kurzu

Cena4490 Kč bez DPH
Délka1 den
LektorGarant kurzu: plukovník gšt. Ing. Vladan Ševčík

Komu je určen (cílová skupina):
Výkonní manažéři, manažéři kvality, vedoucí pracovníci a pracovníci organizací zabývajících se problematikou airworthiness vojenského letectví v České republice. Dále je určen i představitelům státní správy, Ministerstva obrany, Ministerstva dopravy a spojů a Ministerstva vnitra, kteří si potřebují rozvinout hlubší znalosti, porozumění problematiky a připravovaného vývoje legislativních postupů v nadnárodním kontextu pro oblast airworthiness ve vojenském letectví České republiky.

Právní normy:

- Zákon č. 219/199 Sb., o ozbrojených silách ČR, ve znění pozdějších předpisů,
- Vyhláška MO č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice, ve znění pozdějších předpisů,

- Vyhláška MO č. 279/1999 Sb., vojenský letecký personál, znění pozdějších předpisů,

- Evropské standardy EMARs (21, 66, 145, 147, M);

- České obranné standardy řady 174XXX
- Interní normativní akty Ministerstva obrany

 

Struktura kurzu:

Blok I. Úvod do problematiky
- Definice pojmů

- Právní normy České republiky řešící problematiku airworthiness

- Použitelné standardy a interní normativní akty
- Specifika vojenského systému airworthiness

Blok II. Vývoj standardů EU/EDA/MAWA Forum a NATO
- Harmonizace postupů v rámci Evropské unie

- Přístup NATO k řešení problematiky airworthiness u vojenských letadel

- Procesy vzájemného uznávání v nadnárodním kontextu

- Spolupráce s civilními národními a nadnárodními autoritami

Blok III. Způsob a časový rámec implementace nadnárodních standardů

- Možné formy implementace standardů do prostředí vojenského letectví ČR

- Technické normy a ČOS

- Časový rámec integrace a implementace

- Pozitiva, negativa a benefity procesu implementace

 

Blok IV. Diskuse
- Zodpovězení otázek, diskuse


Přednášející:
plukovník gšt. Ing. Vladan ŠEVČÍK, vedoucí oddělení letecké techniky (airworthiness) Odboru vojenského letectví Sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany

Přihláška na kurz

Termín

Osobní údaje

Jméno *
Příjmení *
Titul
Datum narození *
Místo narození

Kontaktní údaje

Město *
Ulice *
PSČ *
Telefon *
E-mail *

Firemní údaje (vyplňují pouze firmy)

Zaměstnavatel
Postavení v zaměstnání
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Fakturační adresa

Financování

Způsob financování
Poznámka
Souhlas se zpracování osobních údajů *
Uděluji souhlas VUT v Brně, IČ 00216305, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, ke zpracování svých osobních údajů obsažených v této přihlášce, za účelem účasti na kurzu celoživotního vzdělávání, pořádaném Institutem celoživotního vzdělávání VUT. VUT bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu uvedeném v této přihlášce a bude je dále zpracovávat. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. VUT bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně vlastními zaměstnanci a osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám. V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů je VUT povinno poskytnout subjektu údajů na jeho žádost informaci o zpracování jeho osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů.
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno