Česky English Deutsch Pусский

AJ - mírně pokročilí 1 A2, po 15:00 - 16:30

Informace o kurzu

Cena720 Kč
Délkazáří 2019 - červen 2020
LektorMgr. Tereza Slámová
Vyrůstala ve Vídni, kde vystudovala angličtinu a francouzštinu na Vídeňské univerzitě. Poté se přestěhovala do Prahy, kde učila 6 let pro jazykovou školu a působila také jako metodička. V Brně učí pro jazykovou školu PARK. Je také examinátorkou pro cambridgeské zkoušky. Cizí jazyky jsou její celoživotní vášní a je přesvědčena, že kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.

Kurz navazuje na kurz AJ - Mírně pokročilí 1 (po 15:00 - 16:30) z loňského roku. Bude pokračovat 7. lekcí v učebnici Face2Face Pre-intermediate.

Výuka pro akademický rok 2019/2020:

Výuka v zimním semestru: 16. 9. 2019 - 9. 12. 2019

Výuka v letním semestru: 6. 1. 2020 - 22. 6. 2020

Celkový počet hodin:

1 x 2 VH týdně

Místo výuky:                        

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno, učebna 7.37 (změna učebny pro rok 2019/2020)

Čas výuky:                           

pondělí 15:00 - 16:30

Cena:

Cena kurzu je 720,- Kč (zahrnuje oba dva semestry).

Platbu za každý semestr zvlášť (2x360 Kč) uhradíte, jakmile Vás budeme kontaktovat.

 

AJ - Mírně pokročilí A1 (Pre-intermediate) - navazující kurz, který bude pokračovat 7. lekcí v učebnici Face2Face Pre-intermediate.

Základním materiálem kurzu bude učebnice Face2Face, která je vytvořena pro potřeby dospělých studentů a soustřeďuje se na každodenní situace, do kterých se lidé běžně dostávají. Zároveň obsahuje i zajímavá témata k diskusím. Během jednoho školního roku bude pokryta druhá půlka úrovně A2.

Během výuky bude kladen důraz na rozvoj komunikačních dovedností studentů a porozumění jak psanému, tak mluvenému slovu.

Co se gramatiky a slovní zásoby týče, tak bude probráno následující:

Gramatika

 • stupňování přídavných jmen
 • přítomný čas průběhový k vyjádření budoucnosti
 • předpřítomný čas
 • modální slovesa
 • první kondicionál
 • trpný rod
 • vazba used to
 • vztažné věty
 • nepřímá řeč
 • druhý kondicionál

Slovní zásoba

 • přídavná jména – povahové vlastnosti
 • vztahy
 • záporné předpony u přídavných jmen
 • cestování
 • předměty, které si bereme na dovolenou
 • fráze s go
 • popis domácnosti
 • slovesné vazby
 • přídavná jména
 • frázová slovesa
 • každodenní problémy
 • přídavná jména pocity
 • slovesa používaná v trpném rodě
 • členy
 • oblečení
 • trestné činy
 • spojky

Pakliže se přihlásíte a následně nebudete moci na kurz docházet, jste povinen/povinna nás na tuto skutečnost upozornit (na e-mail interni@lli.vutbr.cz). Uvolněné místo nabídneme dalším zájemcům. Děkujeme za Vaši ohleduplnost. 


VUT Design

© 2000-2019 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.