Česky English Deutsch Pусский

Studium pedagogických věd-Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Informace o kurzu

Cena13000 Kč
Délka264 hodin

Kurz Studium pedagogických věd-Učitelství odborných předmětů pro střední školy je kvalifikační studium zajišťující pedagogickou způsobilost absolventům vysokých škol neučitelského vzdělání, pro výuku odborných předmětů na středních školách.

Charakteristika kurzu

Studium je poskytováno jako program celoživotního vzdělávání podle § 60 zákona 111/98 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění a podle vyhlášky č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
Studium je akreditováno MŠMT.

Komu je kurz určen

Studium je navrženo pro skupinu max. 30 účastníků. Cílovou skupinou studia jsou učitelé středních škol s ukončeným vysokoškolským vzděláním (Mgr., Ing.) nepedagogického směru, zvláště ekonomického a technického zaměření.

Vzdělávací cíl

Cílem předkládaného programu studia je poskytnout cílové skupině účastníků ucelený systém poznatků a dovedností, které jejich dosavadní vysokoškolské vzdělání doplní o vzdělání pedagogické, zajišťující jejich způsobilost pro učitelskou profesi.

Učebními výstupy studia jsou:

Úspěšný absolvent získá Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Obsah studia

1. semestr PŘEDMĚT HODINOVÁ DOTACE UKONČENÍ
  Obecná pedagogika 16h prezenční/10h distační zk
  Obecná didaktika 12h prezenční/8h distační zk
  Obecná a vývojová psychologie 10h prezenční/8h distační zk
  Právo pro učitele 12h prezenční/4h distační z
  Moderní informační technologie 12h prezenční/8h distační z
  Psychohygiena pro učitele 8h prezenční/6h distační z
  Rétorika 8h prezenční/4h distační z

 

2. semestr PŘEDMĚT HODINOVÁ DOTACE UKONČENÍ
  Projektování a tvorba ŠVP 8h prezenční/8h distační z
  Moderní výukové metody 8h prezenční/8h distační z
  Pedagogická psychologie 20h prezenční/10h distační zk
  Distanční vzdělávní a e-learning 16h prezenční/8h distační z
  Trénink kom. dovedností 16h prezenční/0h distační z
  Vzdělávání dospělých 8h prezenční/8h distační z
  Praxe 12h z

Povinně volitelné předměty - Didaktika odborných technických předmětů (se zaměřením na strojírenské, stavební a elektrotechnické předměty) - 12h prezenční a 8h distanční výuky - ukončení zk
                                            - Didaktika ekonomických předmětů -  12h prezenční a 8h distanční výuky - ukončení zk

Trvání a cena studia

Zahájení studia je 2. října 2017 v 8.30 hod. v prostorách Institutu celoživotního vzdělávání na Purkyňova 464/118, Technologický park, 612 00 Brno (mapa).
Ukončení studia bude v listopadu 2018. Studium má tři semestry a je organizováno kombinovanou formou vždy 1x za 14 dní (v pondělí) v délce osmi vyučovacích hodin.
Cena studia je 13 000,- Kč
(bez DPH - toto studium je osvobozeno od daně).
Cenu za studium je možné uhradit jednorázově či formou 2 splátek.
V ceně jsou zahrnuty studijní materiály a občerstvení v průběhu výuky (voda, káva a čaj).

 Kontakt

Bc. Marcela Přikrylová
E-mail: prikrylova@lli.vutbr.cz
Tel. 541 14 88 05

 

 


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno