Česky English Deutsch Pусский

Schvalování způsobilosti pro vojenské letectví

Informace o kurzu

Cena4490 Kč bez DPH
Délka1 den
Lektorplk. Ing. Václav ČESAL

Komu je určen (cílová skupina):

Vedoucí pracovníci, výkonní manažéři, manažéři kvality a další pracovníci organizací připravující se, nebo podnikající ve všech oblastech vojenského letectví dle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Dále je určen i představitelům státní správy z Ministerstva obrany, eventuálně dalších ministerstev, kteří potřebují získat základní přehled, znalosti a porozumění problematice právního prostředí pro podnikání v oblasti vojenského letectví v České republice. Jedná se o úvodní modul uvozující další kurzy v oblasti vojenského letectví.


Vybrané právní normy:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008,
- Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR,
- Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,
- Zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem,
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
- Vyhláška č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu,
- Vyhláška č. 282/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu,
- Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon o civilním letectví,
- Vyhláška č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice.

Struktura kurzu:

Blok I. Úvod do problematiky vojenského letectví, mezinárodní právo a jeho vliv na vojenské letectví

- Stručný úvod do problematiky práva
- Vojenské letectví jako součást státního letectví
- Ministerstva obrany a vojenské letectví,
- Mezinárodní smlouvy (ICAO, EUROCONTROL, NATO, ..)
- Právo EU (EASA)

Blok II. Národní právo - věcná oblast

- Struktura právního prostředí pro vojenské letectví,
- Osvědčování a pověřování právnických a fyzických osob, osvědčování způsobilosti vojenské letecké techniky
- Zákon č. 219/1999 Sb., a jeho prováděcí právní předpisy
- Zákon č. 49/1997 Sb., a jeho prováděcí právní předpisy
- Další vývoj v této oblasti - zákon o vojenském letectví

Blok III. Národní právo - bezpečnostní a procesní normy

- Zahraniční obchod s vojenským materiálem
- Bezpečností způsobilost právnických a fyzických osob
- Vedení řízení o způsobilosti žadatele

Blok IV. Postupy pro získání způsobilosti

- Obory podnikání ve vojenském letectví
- Základní principy výkonu státní správy ve vojenském letectví
- Obecný postup organizace pro získání způsobilosti v jednotlivých oborech podnikání
- Obecný postup schválení způsobilosti vojenské letecké techniky

Blok V. Diskuse

- Zodpovězení otázek


Přednášející:

plukovník Ing. Václav ČESAL, vedoucí oddělení letecké pozemní techniky a licencování Odboru vojenského letectví Ministerstva obrany.


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno