Česky English Deutsch Pусский

Part M: Zachování letové způsobilosti letadel + poslední změny

Informace o kurzu

Kód kurzuECADS-62
Cena6910 Kč bez DPH
Délka2 dny
LektorGarant kurzu: Václav Křížek

Kurz vysvětluje obsah a význam předpisu Part M (neboli Část M) nařízení EC č.1321/2014, které nahradilo Nařízení EC č. 2042/2003. Rozvíjí odborné kompetence pro praktické využívání tohoto předpisu v rozsahu vhodném pro zaměstnance leteckých provozovatelů (ať už management či pracovníky údržby, či řízení zachování letové způsobilosti a kontroly letové způsobilosti) a pro zaměstnance státní správy.

Účastníci se seznámí s

V kurzu budou zmíněny i poslední změny v předpisu Part-M , které vycházejí z nařízení (EU) č.2015/1088 z 3. 7. 2015 a Nařízení Komise (EU) 2015/1536 z 16. 9. 2015.

Nařízení Komise (EU) 2015/1088 ze dne 3. července 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o úlevy pro postupy údržby letadel všeobecného letectví.Toto nařízení stanovuje opatření za účelem omezení složitosti prováděcích pravidel v oblasti zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů a přizpůsobuje je tak, aby bylo možné zavést úlevy v postupech údržby letadel všeobecného letectví.

Nařízení Komise (EU) 2015/1536 ze dne 16. září 2015, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o uvedení pravidel pro zachování letové způsobilosti do souladu s nařízením (ES) č. 216/2008, kritické úkoly údržby a sledování zachování letové způsobilosti letadla.

Toto nařízení stanovuje podmínky, za nichž letečtí dopravci, kterým byla vydána licence v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (3), smějí provozovat letadla zapsaná v leteckém rejstříku třetí země, aby se zajistilo dodržování relevantních hlavních požadavků podle přílohy IV nařízení (ES) č. 216/2008. Dále pak upravuje požadavky na provádění údržby za účelem zmírnění rizika v souvislosti s prováděním údržby, a zejména zajištění, aby dotyčné osoby a organizace přijaly nezbytná opatření ke zjištění chyb učiněných během provádění údržby, jež mohou ovlivnit bezpečnost letu.

Také mění ustanovení týkající se provádění programu sledování zachování letové způsobilosti letadel příslušnými orgány aby bylo zajištěno jednotné používání požadavků na program sledování zachování letové způsobilosti letadel v rámci Unie.


Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Použije se od 25. 8. 2016.

Komu je kurz určen

Zaměstnancům, kteří se zabývají údržbou letadel dle Part-M nebo řízením zachování letové způsobilosti letadel, organizace k řízení zachování letové způsobilosti CAMO, osvědčující personál, personál provádějící kontroly letové způsobilosti. Dále zaměstnancům státní správy, managementu a zaměstnancům leteckých provozovatelů, zabývajících se systémem kvality. Kurz lze využít i jako pokračovací výcvik personálu.

 

Poznámka: položka místo narození (pro osvědčení) a úplná fakturační adresa jsou povinným údajem !


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno