Česky English Deutsch Pусский

Part-145 v rámci Nařízení Komise (EU) č.1321/2014 (které nahradilo Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003)

Informace o kurzu

Kód kurzupart-145
Cena6910 Kč bez DPH
Délka2 dny

Part-145 v rámci Nařízení Komise (EU) č.1321/2014 (které nahradilo Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003) o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů.

Charakteristika studia

Kurz je zaměřen na seznámení s předpisem Part-145 a souvisejícím zněním Nařízení č. 1321/2014 (které nahradilo Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003) ohledně údržby letadel a letadlových celků. Dále seznámení s nejnovějšími změnami, seznámení s AMC a GM materiály vydaných EASA k tomuto nařízení. Změny v rámci vydávání EASA Form1, CRS, potvrzení o údržbě a činností schválených organizací údržby dle Part-145.

Kurz je vhodný pro pracovníky organizací údržby MOA na všech pracovních pozicích (odpovědný vedoucí, vedoucí pracovník údržby, manažer kvality, osvědčující a podpůrný personál.) a dále též pro pracovníky úřadů. Účastníci kurzu takto mohou splnit i povinný pokračovací výcvik.

Dále

Inspektoři a zástupci leteckých úřadů zabývajících dohledem nad údržbou letadel případně, výkonní manažeři, manažeři kvality, provozní manažeři, vedoucí a pracovníci organizací zabývajících se údržbou letadel. Představitelé státní správy z Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy a spojů ev. Ministerstva obrany, kteří potřebují rozvinout hlubší znalost a porozumění problematice dohledu a legislativního rámce údržby letadel a schvalování organizací pro údržbu letadel.

Kontakt

 Ing. Daniela Frejková,Ph.D., MBA; frejkova@lli.vutbr.cz

 

Poznámka: položka místo narození (pro osvědčení) a úplná fakturační adresa jsou povinným údajem !


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno