Česky English Deutsch Pусский

Kurz CVE pracovníků projekčních organizací a pracovníků oddělení letové způsobilosti v souladu s Nařízením 748/2012

Informace o kurzu

Cena6910 Kč bez DPH
Délka2 dny

Kurz CVE pracovníků projekčních organizací a pracovníků oddělení letové způsobilosti v souladu s Nařízením 748/2012.

- Odpovědnosti týkající se vyšetření typu a letové způsobilosti,

- Překrývání nebo zdvojování odpovědnosti,

- Nezávislá kontrola vyhovění u dokladů o vyhovění

- Funkce CVE poskytována subdodavateli/partnery projekčních prací,

- Dostatečný počet a seznamy CVE pro pokrytí všech specializací dle uvažovaného rozsahu prací,

- Kvalifikační požadavky na funkci CVE, prohlášení o kvalifikaci a zkušenostech (EASA Form 4)

- Provádění schvalování všech dokladů o vyhovění (včetně programů a údajů zkoušek)

- Schvalování technického obsahu, včetně jakýchkoliv následných revizí doplňků nebo změn průvodní technické dokumentace

- Vyhovění použitelným CS a požadavkům na ochranu životního prostředí-verifikace

- Přidělení CVE pro každý výrobek nebo jednotlivý projekt -Certifikační Program

- Nezávislá kontrola v případě nedosažitelnosti jmenovaných osob a jejich náhrada,

- Účast CVE u zkoušek

- Dostatečný čas a zdroje pro CVE pro provedení nezávislé kontroly prokázání vyhovění

- Postup pro nezávislou kontrolu průkazu, který definuje činnost CVE

 

Kontakt

Ing. Daniela Frejková,Ph.D., MBA; frejkova@lli.vutbr.cz

Poznámka: položka místo narození (pro osvědčení) a úplná fakturační adresa jsou povinným údajem !


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno