Česky English Deutsch Pусский

Část M - Zachování letové způsobilosti

Informace o kurzu

Kód kurzu2013_M
Cena6910 Kč bez DPH
Délka2 dny
Lektoring. Tomáš MÜLLER

Řízení zachování letové způsobilosti a kontroly letové způsobilosti letadel

Cíl kurzu

Seznámit účastníky se systémem nařízení EU pro letovou způsobilost letadel, Částí M, právy a odpovědností za zachování letové způsobilosti (LZ) letadel, náplní a postupy řízení zachování LZ, normami a postupy údržby, požadavky na oprávněné organizace k řízení zachování LZ (CAMO) a jejich personál včetně personálu kontroly LZ.


Kurz je zaměřen na postupy řízení zachování LZ, kontrol LZ a vydávání Povolení k letu pro letadla v obchodní letecké dopravě (CAT) i všeobecném letectví (GA) včetně leteckých prací, problematika údržby je zmiňována pouze okrajově.

Komu je kurz určen

Témata řešená v kurzu

- Základní přehled nařízení ES pro LZ letadel, příslušných AMC a GM
- Rozdělení odpovědností za zachování LZ a údržbu letadel
- Obsah a postupy řízení zachování LZ letadel a vedení záznamů
- Systém technického palubního deníku, vedení provozních záznamů, odkládání závad
- Obsah a postupy kontroly LZ, vydávání a prodlužování osvědčení kontroly LZ
- Požadavky na CAMO a jejich personál, vydání a zachování jejich oprávnění
- Postupy vydání Povolení k letu v CAMO, vedení, ukládání a předávání záznamů LZ
- Základní normy a postupy provádění údržby letadel a letadlových celků, uvolňování do provozu, příslušné záznamy a osvědčení
- Systém jakosti nebo kontroly organizací CAMO, audity, nálezy a nápravná činnost
- Postupy a dokumenty ÚCL včetně národních postupů pro letadla podle Annexu II

Vstupní předpoklady

Základní orientace v oblasti civilního letectví, letecké techniky, jejího provozu a údržby.
Výhodou je zkušenost a praxe v provozu, údržbě a/nebo řízení zachování LZ letadel, lze doporučit kurz Letecká legislativa - Nařízení EU 216/2008, 748/2012 a 2042/2003.

Kontakt

Ing. Daniela Frejková, frejkova@lli.vutbr.cz

Poznámka: položka místo narození je povinný údaj!


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno