Česky English Deutsch Pусский

Část M pro soukromě provozovaná letadla

Informace o kurzu

Cena4490 Kč bez DPH
Délka1 den
Lektoring. Tomáš MÜLLER

Údržba a zachování letové způsobilosti letadel v soukromém nekomerčním provozu

Cíl kurzu

Seznámit účastníky se systémem nařízení EU pro letovou způsobilost letadel, Částí M, právy a odpovědnostmi za zachování letové způsobilosti (LZ) letadel, náplní a postupy řízení zachování LZ, normami a postupy údržby letadel všeobecného letectví (GA), jež jsou použitelné pro piloty-vlastníky a nezávislý personál údržby a kontroly LZ. Též jsou uvedena práva oprávněných organizací údržby a řízení zachování LZ v GA.
Kurz je specificky zaměřen na postupy pro soukromě provozovaná letadla v GA, pro něž jsou nařízení EU obtížně aplikovatelná, tato problematika bývá ve všeobecných kurzech probírána jen okrajově a vlastníci/ provozovatelé/ piloti nemají zpravidla žádné příslušné školení pro činnosti, které vykonávají.
Je určen pro soukromé vlastníky / provozovatele letadel, jako počáteční / zdokonalovací výcvik pro nezávislý personál údržby a kontroly LZ, provozovatelů leteckých prací, nebo též státního dozoru v civilním letectví se zaměřením na GA.

Cílová skupina

- Vlastníci / soukromí provozovatelé letadel v GA
- Piloti provádějící omezenou údržbu svých letadel pilotem-vlastníkem
- Nezávislí technici provádějící údržbu letadel mimo schválené organizace
- Pracovníci oprávnění ÚCL ke kontrole LZ letadel v GA
- Inspektoři a další představitelé příslušných úřadů nebo státní správy zabývající se dohledem nad zachováním LZ a údržbou letadel v GA

Obsah

- Základní přehled nařízení ES pro LZ letadel, příslušných AMC a GM
- Rozdělení pravomocí a odpovědností za zachování LZ a údržbu letadel
- Obsah a postupy řízení zachování LZ letadel a vedení záznamů LZ
- Obsah a postupy kontroly LZ, vydávání a prodlužování osvědčení kontroly LZ
- Normy a postupy provádění údržby letadel a letadlových celků (LC) v GA
- Použitelnost a postupy údržby LC, příslušné záznamy a osvědčení
- Postupy údržby letadel, vedení záznamů a uvolnění do provozu
- Postupy a dokumenty ÚCL včetně národních postupů pro letadla / LC podle Annexu II

Konsolidovaný text relevantních partií Nařízení EU 2042/2003, Části M, příslušných AMC a GM včetně dodatků, relevantní instrukce a formuláře ÚCL, vzory postupů a dokumentů organizací AMO a CAMO, přehled obvyklých nálezů z auditů organizací.

Prezentace, praktické příklady, diskuze

 

Kontakt

Ing. Daniela Frejková, frejkova@lli.vutbr.cz

 

Poznámka: položka místo narození (pro osvědčení) a úplná fakturační adresa jsou povinným údajem !


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno