Česky English Deutsch Pусский

AJ - mírně pokročilí 2, po 14:30 - 16:00

Informace o kurzu

Cena360
Délkaúnor - červen 2017
LektorPhDr. Sylvie Šimíčková

Kurz navazuje na učivo ze zimního semestru 2016. Výuka bude pokračovat dle učebnice New Englisch File Pre-Intermediate od lekce 3B.

Termín zahájení výuky:

30. 01. 2017

Termín ukončení výuky:

26. 06. 2017

Celkový počet hodin:

1 x 2 VH týdně

Místo a čas výuky:

HOPE Jazykový servis s.r.o., Palackého třída 10, 612 00 Brno, učebna č. 3, pondělí 14:30 - 16:00

Cena:

Cena kurzu je 1 800,- Kč  přičemž 80 % z ceny je hrazeno z dotace VUT a 20 % z ceny tj. 360,- Kč hradí zaměstnanec.

Tato cena je platná pro všechny zaměstnance, nehledě na počet semestrů, které již absolvovali.

Doktorandi bez úvazku (nemají status zaměstnance) musí uhradit plnou částku za kurz.

 

 


VUT Design

© 2000-2017 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Kounicova 966/67a, 602 00 Brno